جستجوی هوشمند

سرویس درخواستی خود را بصورت هوشمند و آنلاین برخط سفارش دهید !

جستجوی هوشمند
پکیج های مورد نظر شما
پلن اول
1,900,000تومان/سالانه
 • 2CPU core 2 x 3.2 GHz پردازنده
 • 100GB Hdd (up to 1TB) SSD available فضای میزبانی
 • 300GB پهنای باند
 • 2GB حافظه رم
 • 1 آی پی اختصاصی
 • کنترل پنل :DirectAdmin|Kloxo|cPanel
خرید و تحویل فوری
پلن دوم
3,428,000تومان/سالانه
 • 4CPU core 2 x 3.2 GHz پردازنده
 • 250GB Hdd (up to 1TB) SSD available
 • 600GB پهنای باند
 • 4GB حافظه رم
 • 1 آی پی اختصاصی
 • کنترل پنل :DirectAdmin|Kloxo|cPanel
خرید و تحویل فوری
پلن سوم
3,300,000تومان/سالانه
 • 6CPU core 2 x 3.2 GHz پردازنده
 • 320GB Hdd (up to 1TB) SSD available فضای میزبانی
 • 900GB پهنای باند
 • 6GB حافظه رم
 • 1 آی پی اختصاصی
 • کنترل پنل :DirectAdmin|Kloxo|cPanel
خرید و تحویل فوری
پلن چهارم
5,500,000تومان/سالانه
 • 8CPU core 2 x 3.2 GHz پردازنده
 • 500GB Hdd (up to 1TB) SSD available فضای میزبانی
 • 1200GB پهنای باند
 • 8GB حافظه رم
 • 1 آی پی اختصاصی
 • کنترل پنل :DirectAdmin|Kloxo|cPanel
خرید و تحویل فوری
پلن اول
1,600,000تومان/سالانه
 • 2CPU core 2 x 3.2 GHz پردازنده
 • 100GB Hdd (up to 1TB) SSD available فضای میزبانی
 • 300GB پهنای باند
 • 2GB حافظه رم
 • 1 آی پی اختصاصی
 • کنترل پنل :DirectAdmin|Kloxo|cPanel
خرید و تحویل فوری
پلن دوم
2,428,000تومان/سالانه
 • 4CPU core 2 x 3.2 GHz پردازنده
 • 250GB Hdd (up to 1TB) SSD available
 • 600GB پهنای باند
 • 4GB حافظه رم
 • 1 آی پی اختصاصی
 • کنترل پنل :DirectAdmin|Kloxo|cPanel
خرید و تحویل فوری
پلن سوم
3,300,000تومان/سالانه
 • 6CPU core 2 x 3.2 GHz پردازنده
 • 320GB Hdd (up to 1TB) SSD available فضای میزبانی
 • 900GB پهنای باند
 • 6GB حافظه رم
 • 1 آی پی اختصاصی
 • کنترل پنل :DirectAdmin|Kloxo|cPanel
خرید و تحویل فوری
پلن چهارم
4,500,000تومان/سالانه
 • 8CPU core 2 x 3.2 GHz پردازنده
 • 500GB Hdd (up to 1TB) SSD available فضای میزبانی
 • 1200GB پهنای باند
 • 8GB حافظه رم
 • 1 آی پی اختصاصی
 • کنترل پنل :DirectAdmin|Kloxo|cPanel
خرید و تحویل فوری
پلن اول
575,000تومان/سالانه
 • 25GB فضای میزبانی
 • 15GB پهنای باند
 • 256GB حافظه رم
 • 1 آی پی اختصاصی
 • کنترل پنل :Kloxo
خرید و تحویل فوری
پلن دوم
805,000تومان/سالانه
 • 25GB فضای میزبانی
 • 15GB پهنای باند
 • 512GB حافظه رم
 • 1 آی پی اختصاصی
 • کنترل پنل :DirectAdmin|Kloxo|cPanel
خرید و تحویل فوری
پلن سوم
959,000تومان/سالانه
 • 50GB فضای میزبانی
 • 20GB پهنای باند
 • 1024GB حافظه رم
 • 1 آی پی اختصاصی
 • کنترل پنل :DirectAdmin|Kloxo|cPanel
خرید و تحویل فوری
پلن چهارم
1,300,000تومان/سالانه
 • 100GB فضای میزبانی
 • 25GB پهنای باند
 • 2048GB حافظه رم
 • 1 آی پی اختصاصی
 • کنترل پنل :DirectAdmin|Kloxo|cPanel
خرید و تحویل فوری
پلن اول
375,000تومان/سالانه
 • 25GB فضای میزبانی
 • 15GB پهنای باند
 • 256GB حافظه رم
 • 1 آی پی اختصاصی
 • کنترل پنل :Kloxo
خرید و تحویل فوری
پلن دوم
605,000تومان/سالانه
 • 25GB فضای میزبانی
 • 15GB پهنای باند
 • 512GB حافظه رم
 • 1 آی پی اختصاصی
 • کنترل پنل :DirectAdmin|Kloxo|cPanel
خرید و تحویل فوری
پلن سوم
759,000تومان/سالانه
 • 50GB فضای میزبانی
 • 20GB پهنای باند
 • 1024GB حافظه رم
 • 1 آی پی اختصاصی
 • کنترل پنل :DirectAdmin|Kloxo|cPanel
خرید و تحویل فوری
پلن چهارم
1,100,000تومان/سالانه
 • 100GB فضای میزبانی
 • 25GB پهنای باند
 • 2048GB حافظه رم
 • 1 آی پی اختصاصی
 • کنترل پنل :DirectAdmin|Kloxo|cPanel
خرید و تحویل فوری
پلن اول
700,000تومان/سالانه
 • 50GB فضای میزبانی
 • 500GB پهنای باند
 • محل سرور ایران
خرید و تحویل فوری
پلن دوم
1,850,000تومان/سالانه
 • 500GB فضای میزبانی
 • 5T پهنای باند
 • محل سرور ایران
خرید و تحویل فوری
پلن سوم
5,250,000تومان/سالانه
 • 30T فضای میزبانی
 • 30T پهنای باند
 • محل سرور ایران
خرید و تحویل فوری
پلن چهارم
8,150,000تومان/سالانه
 • 5T فضای میزبانی
 • 50T پهنای باند
 • محل سرور ایران
خرید و تحویل فوری
پلن اول
600,000تومان/سالانه
 • 5GB فضای میزبانی
 • 20GB پهنای باند
 • 2 هسته پردازشگر
 • 1GB حافظه رم
 • 4 هسته پردازشگر Mysql
 • حافظه SSD سرعت بالا
 • محل سرور اروپا
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • گواهینامه امنیتی SSL دارد
 • هزینه نصب و راه اندازی رایگان
 • پشتيبان گيري هفتگی دارد
 • نصب رایگان مدیریت محتوا
 • مانیتورینگ دائمی دارد
 • پشتیبانی ایمیل-تلفن-تیکت
خرید و تحویل فوری
پلن دوم
1,260,000تومان/سالانه
 • 10GB فضای میزبانی
 • 100GB پهنای باند
 • 5 هسته پردازشگر
 • 2GB حافظه رم
 • 4 هسته پردازشگر Mysql
 • حافظه SSD سرعت بالا
 • محل سرور اروپا
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • گواهینامه امنیتی SSL دارد
 • هزینه نصب و راه اندازی رایگان
 • پشتيبان گيري هفتگی دارد
 • نصب رایگان مدیریت محتوا
 • مانیتورینگ دائمی دارد
 • پشتیبانی ایمیل-تلفن-تیکت
خرید و تحویل فوری
پلن سوم
2,260,000تومان/سالانه
 • 30GB فضای میزبانی
 • 220GB پهنای باند
 • 7 هسته پردازشگر
 • 4GB حافظه رم
 • 4 هسته پردازشگر Mysql
 • حافظه SSD سرعت بالا
 • محل سرور اروپا
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • گواهینامه امنیتی SSL دارد
 • هزینه نصب و راه اندازی رایگان
 • پشتيبان گيري هفتگی دارد
 • نصب رایگان مدیریت محتوا
 • مانیتورینگ دائمی دارد
 • پشتیبانی ایمیل-تلفن-تیکت
خرید و تحویل فوری
پلن چهارم
14,000,000تومان/سالانه
 • 50GB فضای میزبانی
 • 1200GB پهنای باند
 • 24 هسته پردازشگر
 • 16GB حافظه رم
 • 16 هسته پردازشگر Mysql
 • حافظه SSD سرعت بالا
 • محل سرور اروپا
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • گواهینامه امنیتی SSL دارد
 • هزینه نصب و راه اندازی رایگان
 • پشتيبان گيري هفتگی دارد
 • نصب رایگان مدیریت محتوا
 • مانیتورینگ دائمی دارد
 • پشتیبانی ایمیل-تلفن-تیکت
خرید و تحویل فوری
پلن سفارشی
0تومان/سالانه
 • فضای میزبانی درخواستی
 • پهنای باند درخواستی
 • هسته پردازشگر درخواستی
 • حافظه رم درخواستی
 • هسته پردازشگر Mysql درخواستی
 • حافظه SSD سرعت بالا
 • محل سرور اروپا
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • گواهینامه امنیتی SSL دارد
 • هزینه نصب و راه اندازی رایگان
 • پشتيبان گيري هفتگی دارد
 • نصب رایگان مدیریت محتوا
 • مانیتورینگ دائمی دارد
 • پشتیبانی ایمیل-تلفن-تیکت
خرید و تحویل فوری
پلن اول
300,000تومان/سالانه
 • 5GB فضای میزبانی
 • 20GB پهنای باند
 • 2 هسته پردازشگر
 • 1GB حافظه رم
 • 4 هسته پردازشگر Mysql
 • حافظه SSD سرعت بالا
 • محل سرور ایران
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • گواهینامه امنیتی SSL دارد
 • هزینه نصب و راه اندازی رایگان
 • پشتيبان گيري هفتگی دارد
 • نصب رایگان مدیریت محتوا
 • مانیتورینگ دائمی دارد
 • پشتیبانی ایمیل-تلفن-تیکت
خرید و تحویل فوری
پلن دوم
660,000تومان/سالانه
 • 10GB فضای میزبانی
 • 100GB پهنای باند
 • 5 هسته پردازشگر
 • 2GB حافظه رم
 • 4 هسته پردازشگر Mysql
 • حافظه SSD سرعت بالا
 • محل سرور ایران
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • گواهینامه امنیتی SSL دارد
 • هزینه نصب و راه اندازی رایگان
 • پشتيبان گيري هفتگی دارد
 • نصب رایگان مدیریت محتوا
 • مانیتورینگ دائمی دارد
 • پشتیبانی ایمیل-تلفن-تیکت
خرید و تحویل فوری
پلن سوم
1,160,000تومان/سالانه
 • 30GB فضای میزبانی
 • 220GB پهنای باند
 • 7 هسته پردازشگر
 • 4GB حافظه رم
 • 4 هسته پردازشگر Mysql
 • حافظه SSD سرعت بالا
 • محل سرور ایران
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • گواهینامه امنیتی SSL دارد
 • هزینه نصب و راه اندازی رایگان
 • پشتيبان گيري هفتگی دارد
 • نصب رایگان مدیریت محتوا
 • مانیتورینگ دائمی دارد
 • پشتیبانی ایمیل-تلفن-تیکت
خرید و تحویل فوری
پلن چهارم
14,000,000تومان/سالانه
 • 50GB فضای میزبانی
 • 1200GB پهنای باند
 • 24 هسته پردازشگر
 • 16GB حافظه رم
 • 16 هسته پردازشگر Mysql
 • حافظه SSD سرعت بالا
 • محل سرور ایران
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • گواهینامه امنیتی SSL دارد
 • هزینه نصب و راه اندازی رایگان
 • پشتيبان گيري هفتگی دارد
 • نصب رایگان مدیریت محتوا
 • مانیتورینگ دائمی دارد
 • پشتیبانی ایمیل-تلفن-تیکت
خرید و تحویل فوری
پلن سفارشی
0تومان/سالانه
 • فضای میزبانی درخواستی
 • پهنای باند درخواستی
 • هسته پردازشگر درخواستی
 • حافظه رم درخواستی
 • هسته پردازشگر Mysql درخواستی
 • حافظه SSD سرعت بالا
 • محل سرور ایران
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • گواهینامه امنیتی SSL دارد
 • هزینه نصب و راه اندازی رایگان
 • پشتيبان گيري هفتگی دارد
 • نصب رایگان مدیریت محتوا
 • مانیتورینگ دائمی دارد
 • پشتیبانی ایمیل-تلفن-تیکت
خرید و تحویل فوری
backup
بکاپ گیری 24/7

بک آپ گیری مداوم به صورت منظم به صورت روزانه ، ماهانه

support
پشتیبانی آنلاین

تیم پشتیبانی ما به صورت شبانه روزی آماده خدمت به مشتریان میباشد.

garanty
گارانتی بازگشت وجه

گارانتی بازگشت وجه به هر دلیل به مدت 7 روز.

freetransfer
انتقال رایگان سایت

انتقال رایگان سایت شما از هر شرکت هاستینگ به ما.

درباره شبکه آذین - NetworkAzin

شبکه آذین به عنوان یک گروه تجاری بزرگ سهامی در زمینه ارائه سیستم ها , نرم افزارها , سخت افزارها و خدمات تحت شبکه و اینترنت در ایران فعال می نماید. حیطه اصلی فعالیت این شرکت فناوری اطلاعات بوده و تلاش می نماید تا حوزه فعالیت را در این موضوع گسترش دهد. سرمایه اصلی شبکه آذین نیروی انسانی متخصص و متعهد میباشد که با پشتیبانی شبانه روزی توانسته است با افتخار میزبان بسیاری از سازمانهای دولتی ، نیمه دولتی و شرکت های کوچک و بزرگ معتبر کشور باشد.

طراحی و توسعه منحصر به فرد برای شبکه آذین - NetworkAzin توسط استودیو نوا

شبکه آذین

میزبان قدرمند امنیت اطلاعات

پایدارترین شبکه بین المللی دیتاسنتر ایران و اروپا